Vanliga frågor och svar om urinvägsinfektion

11 september 2023

Urinvägsinfektioner är mycket vanligt förekommande, framförallt bland kvinnor. Faktum är att ungefär hälften av alla kvinnor drabbas av minst en urinvägsinfektion under sin livstid. Symptomen kan variera, men vanligt är sveda när man kissar, buksmärta i nedre delan av magen och blod i urinen.

På grund av hur pass vanlig denna åkomma är så är det inte konstigt att det finns en hel del frågor kring den. Vi kommer idag att besvara några av de vanligaste frågorna kring urinvägsinfektioner, dess symtom, orsaker och behandling. Läs vidare för att få svar på dina frågor om denna besvärliga infektion.

Vad är urinvägsinfektion?

En urinvägsinfektion är helt enkelt en infektion i urinvägarna, det vill säga urinröret, blåsan och ibland kan det även sprida sig till njurarna. Sjukdomen beror på att bakterier som normalt finns i tarmen har tagit sig till fel ställe och börjat föröka sig i urinvägarna.

När bakterierna förökar sig där bildas irritation och inflammation som leder till denna infektionen.

Så en urinvägsinfektion är egentligen bara en infektion som beror på att det har kommit in bakterier där de inte ska vara.

Varför får man urinvägsinfektion?

Den främsta anledningen till att man får urinvägsinfektion är som sagt att bakterier tagit sig från tarmen in i urinblåsan. Bakterierna finns naturligt i tarmen, men när de av misstag kommer in i urinvägarna kan de orsaka problem. Det finns flera situationer när detta kan hända, men nedanför har vi sammanställt några av de vanligaste orsakerna.

  • Sexuell aktivitet
  • Försämrat slemhinneförsvar
  • Tömning av kateter
  • Tarmbakterier av misstag når urinröret vid torkning av avföring

Hur vet man om man har urinvägsinfektion?

Det finns ett antal typiska symtom som kan tyda på urinvägsinfektion. Det vanligaste är en stark sveda och smärta när man kissar. Man kan också behöva kissa mycket oftare än vanligt, ibland så ofta som varannan timme. Det är heller inte ovanligt att det kan komma blod när man kissar.

Många upplever också en smärta runt nedre delen av magen, ibland med utstrålning till ryggen. Illaluktande urin är också typiskt vid en urinvägsinfektion. I svårare fall kan feber, frossa och illamående också vara symptom. Om man upplever flera av dessa symtom utan någon annan förklaring är det troligen en urinvägsinfektion.

Hur blir man av med urinvägsinfektion?

De flesta urinvägsinfektioner går över av sig själv inom några dagar, utan behov av antibiotika. Om du är över 15 år, inte är gravid och bara har lindriga symtom som sveda när du kissar, kan du avvakta några dagar. Oftast brukar besvären då gå över på 3 dagar.

När ska man söka vård då?

Enligt 1177 bör man söka vård om man upplever någon av följande symptom:

  • Du känner dig inte bättre efter 3 dagar
  • Du har blod i urinen
  • Du får flytningar från urinrör eller slidan, och misstänker att du blivit smittad via sex
  • Du är gravid eller nyligen fött barn och tror att du har en urinvägsinfektion

I dessa fall behöver du träffa en läkare för bedömning och eventuell antibiotikabehandling. Som gravid är det extra viktigt att behandla urinvägsinfektioner.

Hur snabbt verkar antibiotika vid urinvägsinfektion?

Antibiotika är det läkemedel som används för att behandla infektioner orsakade av bakterier, i det här fallet urinvägsinfektion. Effekterna av en antibiotikakur vid urinvägsinfektion brukar inte ta mer än ett par dagar.

Man kan på ett ungefär säga att det tar två till fyra dagar med antibiotika för att ta död på majoriteten av de bakterier som orsakat infektionen.